Menu
Spolek A dál?
SpolekA dál?

Spolek A dál?

PF 2024

Do nového roku s nadhledem. Spolek A dál? se těší na viděnou ▲.

foto: Milan Mikula

 

Vítejte na stránkách našeho spolku!

A dál? existuje a působí v Žatci již 5 let. Máme za sebou několik menších projektů se zapojením obyvatel, vydali jsme dvě publikace a provázíme fanoušky architektury po našem městě. Máte zájem o spolupráci? Napište nám!

 

Rok 2023 v kostce: Žatecké vily

Letošní rok jsme věnovali výzkumu #zateckevily.
Na stavební dědictví obytných domů jsme při přípravách našich procházek naráželi průběžně… Kdo v nich žil? Jak původně vypadali? Budeme se moct někdy podívat dovnitř?, napadalo nás, když jsme chodívali kolem. Výzkum není jednoduchá disciplína, a tak chtělo toto téma svůj čas. A ten nadešel v letošním roce. Určitě ale stojí za to si téma představit o něco blíž.

V Žatci najdeme mnoho typologií domů. Jsou tu významné občanské stavby jako divadlo, školy a radnice, naše specifické chmelařské sklady, paneláky, sportovní zařízení i kulturák. Vezmeme-li růst města chronologicky, za středověkým jádrem najdeme jeho bývalá předměstí (např. Pražské na jihu, Červenka severu a Ostrov na západě) a v dalším plánu pak tvoří významnou část zastavěného území stavby individuálního bydlení, tedy vily a rodinné domy.

Některé vily vrostly do starších vrstev města, jako třeba vila Klepsch na severovýchodním svahu historického centra. Najdete ji v ulici Dlouhá a patří Policii ČR.

Ve městě se odehrálo v průběhu 19. stol. mnoho úprav veřejných prostranství - o tzv. okrašlování se zasloužili hlavně purkmistr Wenzl Kopřiva, krajský hejtman Ferdinand Wussin a krajský komisař Julius Wolfgang svobodný pán ze Schönau. V roce 1827 se otevřel nový řetězový most přes Ohři. Odstraněna byla rozsáhlá Pražská brána a všechny brány předměstské - například Majnušská brána v blízkosti Čeradické rokle, v jejímž okolí vyrostla Wussinova (dnes Komenského) alej a postupně i rozsáhlé žatecké parky. Parkovou úpravu dostalo i západní úbočí pod hradbami. Ve čtyřicátých letech 19. století byl budován nový vodovod a kanalizace. Mnoho ulic bylo poprvé vydlážděno.

K rozvoji průmyslu a významu čím dál více věhlasného žateckého chmelařství přispělo zavedení železniční dráhy do města. Nově příchozí podnikatelé budovali od šedesátých let 19. století vilové objekty často v blízkosti svého prosperujícího podniku. Nejvíce jich vzniklo v prostoru mezi ulicemi Volyňských Čechů a Pražská, v nově upravené Zeyerově ulici či v oblasti severovýchodně od centra směrem k hlavnímu nádraží. 

foto: Milan Mikula

Proč nás zajímá historie vil?

Brožura Žatecké vily volně navazuje na Architektonickou mapu města Žatce z roku 2021. Knížka vás provede šesti dekádami historického vývoje a představí nejvýraznější zástupce své doby. Text je doplněn dronovými záběry konkrétních domů, které pořídil Milan Mikula. Knížku jsme dle plánu pokřtili o Den architektury 2023, další části projektu ale budou vyžadovat větší pozornost a čas, který na konci dne vždy chybí. :)

To je ona! Naše brožura Žatecké vily. Děkujeme městu Žatci za finanční podporu, bez které by nevznikla!