Menu
Spolek A dál?
SpolekA dál?

Spolek A dál?

Nadcházející akce

Vítejte na stránkách našeho spolku!

Zářijová aktualitka: Finišujeme brožuru o žateckých vilách! Křest proběhne dle plánu o letošní Den architektury, jehož tématem bude právě historie obytných domů. Máte se na co těšit!

 

Žatecké vily

Letošní plán je jasný. Budeme zkoumat #zateckevily. Jak jsme na to přišli?
Na stavební dědictví obytných domů jsme při přípravách našich procházek naráželi průběžně… Kdo v nich žil? Jak původně vypadali? Budeme se moct někdy podívat dovnitř?, napadalo nás, když jsme chodívali kolem. Výzkum není jednoduchá disciplína, a tak chtělo toto téma svůj čas. A ten nyní nadešel. Naši představu bádání jsme popsali do projektu v rámci participativního rozpočtu s názvem #archimapa 2.0: Žatecké vily, který v současné době posuzuje městský úřad a my čekáme, jestli se dostane i k hlasování veřejnosti. Určitě ale stojí za to si téma představit o něco blíž.

V Žatci najdeme mnoho typologií domů. Jsou tu významné občanské stavby jako divadlo, školy a radnice, naše specifické chmelařské sklady, paneláky, sportovní zařízení, kulturák. Vezmeme-li růst města chronologicky, za středověkým jádrem najdeme jeho bývalá předměstí (např. Pražské na jihu, Červenka severu a Ostrov na západě) a v dalším plánu pak tvoří významnou část zastavěného území stavby individuálního bydlení, tedy vily a rodinné domy.

Salomon vila

 

Ve městě se odehrálo v průběhu 19. stol. mnoho úprav veřejných prostranství - o tzv. okrašlování se zasloužili hlavně purkmistr Wenzl Kopřiva, krajský hejtman Ferdinand Wussin a krajský komisař Julius Wolfgang svobodný pán ze Schönau. V roce 1827 se otevřel nový řetězový most přes Ohři. Odstraněna byla rozsáhlá Pražská brána a všechny brány předměstské - například Majnušská brána v blízkosti Čeradické rokle, v jejímž okolí vyrostla Wussinova (dnes Komenského) alej a postupně i rozsáhlé žatecké parky. Parkovou úpravu dostalo i západní úbočí pod hradbami. Ve čtyřicátých letech 19. století byl budován nový vodovod a kanalizace. Mnoho ulic bylo poprvé vydlážděno.

K rozvoji průmyslu a významu čím dál více věhlasného žateckého chmelařství přispělo zavedení železniční dráhy do města. Nově příchozí podnikatelé budovali od šedesátých let 19. století vilové objekty často v blízkosti svého prosperujícího podniku. Nejvíce jich vzniklo v prostoru mezi ulicemi Volyňských Čechů a Pražská, v nově upravené Zeyerově ulici či v oblasti severovýchodně od centra směrem k hlavnímu nádraží. 

foto: Milan Mikula

Proč nás zajímá historie vil a jaký to má účel?

Zkoumání historie vil je projektem navazujícím na Architektonickou mapu města Žatce z roku 2021. Zaměřit svou pozornost po výčtu toho nejlepšího na konkrétní objekty znamená více se ponořit do tématu, postavit texty na archiváliích, podívat se po historických plánech. Je to mnohem odbornější a zodpovědnější práce najít a sestavit ty nejlepší z nejlepších. Jsou k tomu potřeba souhlasy majitelů domů, návštěvy městského a výjezdy do okresního archivu, překlady textů, sesazení a odprezentování do srozumitelné formy nejen pro turisty, ale zejména pro místní. Je to taková mravenčí práce, papíry a zase papíry. O výstupech máme představu, ale předpokládáme, že se ještě bude měnit. Určitě bychom rádi vytvořili brožuru, která formálně i obsahově doplní naší mapu. Také předpokládáme její křest na Den architektury, který se tradičně uskuteční na podzim. Poté se nabízí další formy prezentace, od přednášky po speciální suvenýry a také zapojení do sítě architektonických manuálů, po vzoru Brna

brozura nahled