Menu
Spolek A dál?
SpolekA dál?

Žatecké domy očima studentů

Mnoho nápadů a vizí pro naše město…

... přináší téměř každoročně desítky studentů Fakulty architektury ČVUT, ČZU i jiných vysokých škol. Nejvýznamnější milníky ideových zásahů do historického centra Žatce a chmelařských objektů v Žatci a ve Stekníku jsme vystavili v restauraci U Orloje v roce 2018 a v prostoru bývalé spořitelny na podzim 2019. Během let 2020 - 2022 se centru města věnovali studenti prof. Girsy, studenti ateliéru Sitta se zaměřili na Podměstí (prostor před Zlatým chmelem, pod hradbami, u řeky).

Tyto mladé duše věnovali Žatci kus svého života, když přemýšleli, jak jeho malebná zákoutí obohatit o nové tvary a nové funkce. I proto nám tolik imponují. 

Výstavy by nevznikly bez spolupráce s městem Žatec, s FA ČVUT a s místními organizacemi a spolky jako je Chrám chmele a piva nebo Žatecký okrašlovací kolektiv.

sporitelna