Menu
Spolek A dál?
SpolekA dál?

O spolku

Jsme iniciativou aktivních žateckých mileniálů, která vznikla na přelomu let 2017 a 2018. Spojuje nás zájem o Žatec, moderní přístupy k městskému plánování a zájem o transparentní komunikaci města a jeho občanů.

A dál? se věnuje:
▲ podpoře informovanosti lidí ve městě
▲ pořádání debat a kulturně – společenských akcí
▲ budování občanských aktivit a reprezentování Žatce i mimo region
▲ spolupráci s dalšími spolky i s vedením města
▲ účasti na městském plánování skrze pracovní skupiny a komise

spolek