Menu
Spolek A dál?
SpolekA dál?

Žatecké vily

Dalším pokračováním architektonické mapy jsou #zateckevily

Obytným a administrativním stavbám v Žatci se věnujeme v roce 2023. Výsledkem by měla být zejména tištěná brožura, která bude navazovat na existující Architektonickou mapu města Žatce. 

Jak budeme postupovat?
- Oslovíme vlastníky vybraných vil s prosbou poskytnutí souhlasu k nahlédnutí do archivu městského i okresního;
- co v archivu najdeme, to zpracujeme do brožury;
- brožuru pokřtíme o Den architektury 2023 se stejným tématem;
- připojíme se do sítě architektonických manuálů jako BAM, LAM, KAM;
- zpracujeme další propagační materiály zobrazující žatecké vily.

Pro podrobnější informace sledujte naše sociální sítě, kde téma #zateckevily již rozebíráme.

brozura nahled